Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci
Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum  >  Aktuálně - archiv  > Otevření výstavy Naši Němci

Otevření výstavy Naši Němci
17. 11. 2021

Není divu, že po letech čekání již někteří nevěřili, že expozice Naši Němci vůbec vznikne. Čekání to bylo dlouhé a s mnoha peripetiemi. My ale souzníme se slovy Václava Havla, že „naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Věřili jsme, že práce na Našich Němcích má obrovský smysl, a to nás dovedlo do cíle, kde 17. listopadu začala nová etapa – výstava byla otevřena a před námi je spousta práce, jak její potenciál a smysl předat dalším. Výzva je to ale hezká a těšíme se na všechny, kteří do ústeckého muzea přijdou a budou se chtít provést dějinami Našich Němců. 

Děkujeme všem, kteří nás na této dlouhé cestě podporovali, nepřestali nám věřit a stálou expozici s námi otevřeli, všem, kterým naše minulost, a tudíž i budoucnost, není lhostejná.

Es ist kein Wunder, dass manche nach dem jahrelangen Warten nicht mehr daran glaubten, dass die Ausstellung „Unsere Deutschen“ überhaupt irgendwann, irgendwo und irgendwie entstehen würde. Die Wartezeit war lang, sogar sehr lang mit vielen Höhen und Tiefen. Aber wir stimmen den Worten Vaclav Havels, dass „Hoffnung nicht der Glaube ist, dass etwas gut wird, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht – egal wie es ausgeht“ zu. Wir waren felsenfest davon überzeugt, dass die Arbeit an der Ausstellung „Unsere Deutschen“ sehr sinnvoll war, und dieser Glaube führte uns schlussendlich an das ersehnte Ziel, wo am 17. November eine neue Etappe begann – die Ausstellung wurde eröffnet. Nun liegt noch viel Arbeit vor uns, ihr Potenzial und ihre Bedeutung an andere weiterzugeben. Die Herausforderung ist riesig und wir freuen uns auf jeden, der nach Ústí nad Labem ins Museum kommt und in die Geschichte unserer Deutschen eintauchen möchte. Wir danken allen, die uns auf dem manchmal sehr steinigen und langem Weg unterstützten, nicht aufhörten uns zu vertrauen, mit uns die Dauerausstellung eröffneten und allen denen, den unsere Vergangenheit und damit unsere Zukunft nichtgleichgültig sind.

Collegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium Bohemicum

Zpět na výpis archivních novinek

Aktuální novinky

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci