Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci
Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum  >  Aktuálně - archiv  > Co se děje ve veřejném prostoru a proč?

Co se děje ve veřejném prostoru a proč?
10. 12. 2020

Ve čtvrtek 10.12.2020 proběhla od 18 hodin ve Veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem česko-německá diskuze. Tématem byl urbanismus, veřejný prostor a život ve městě.

(Jak se na našem životě podepisuje architektura a jak jako občané můžeme ovlivnit podobu míst, kde žijeme? Co musí splňovat veřejný prostor, aby se v něm jeho obyvatelé cítili dobře a bezpečně? Jaký význam má pro město veřejná zeleň? A jak budovat lepší městskou infrastrukturu pro chodce a cyklisty? Nestačí jen umisťovat hezké lavičky a zakládat cyklostezky, je nutné promýšlet situaci v celkovém kontextu – kdo vlastní jaké pozemky a kdo v konečném důsledku z tohoto zvelebování má prospěch).

Hosty byli architekt, zastupitel města Ústí nad Labem a autor projektu Mizící Ústí Ing. arch. Jan Hrouda. Na německé straně poté umělkyně Roswitha Maul a architekt, zakladatel a člen kulturního centra Zentralwerk v Drážďanech Christian Ecklebe.

(Zentralwerk / Jedinečný umělecký prostor v Německu sdružuje kolektiv lidí, které spojuje myšlenka dostupného bydlení a práce v kultuře s experimentální, inovativní a patricipativní uměleckou produkcí. V městské části Pieschen budují kreativní a sociálně rozmanité sousedství. Více o Zentralwerk )

Diskuze byla simultánně tlumočena absolventkou katedry germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem Julií Adam.

Akci finančně podpořil Goethe Institut Praha.

Záznam pořadu lze shlédnout a odkazu níže.

Collegium Bohemicum více informací

Collegium Bohemicum

Zpět na výpis archivních novinek

Aktuální novinky

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci