Přihláška k účasti na “Středoevropském dni” v Ústí nad Labem

 • Konference se zúčastním.
 • Slavnostního večera se zúčastním - s doprovodem: ano ne.
 • Zúčastním se oběda formou bufetu v hotelu Vladimír v ceně 200 Kč / 8 Euro.
 • Instituce, kterou zastupuji, chce využít možnosti prezentace na informačním stánku ve foyer univerzity.
 • K dispozici jsou stoly o rozměrech 50 x 130 cm.
  • Stůl nevyužijeme
  • Využijeme polovinu stolu
  • Využijeme celý stůl
 • Potřebujeme nástěnku o rozměrech cca
 • Pro cestu do Ústí nad Labem využiji dopravu autobusem z Lipska a zpět, kterou organizuje KOMOEL.
 • Pro cestu do Ústí nad Labem využiji dopravu autobusem z Drážďan a zpět, kterou organizuje Nadace Brücke/Most Stiftung.