Česky Deutch

Thomas Oellermann

Student doktorského programu na Universitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Autor jednoho z textů ke stálé expozici „Zapomenutí hrdinové“ Muzea města Ústí nad Labem je s Českem ve stálém kontaktu od roku 2005, kdy byl na ročnípraxi v německém vysílání Českého rozhlasu. Působil jako tutor na Katedře německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií na FSV UK a jako lektor němčiny. Spolupracoval na německojazyčném sborníku k dějinám sudetoněmeckých antifašistů na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a také na webu Křišťálová noc v pohraničí – 70. výročí polozapomenuté události. Dlouhodobě se soustředí na meziválečné sudetoněmecké dělnické hnutí, volnočasovou a kulturní činnost spolků a odbory. V rámci stipendia zpracuje místní archivní zdroje k dějinám ústecké sociální demokracie. Obhájil svou dizertaci v lednu 2014.