Česky Deutsch

Založení

Založení společnosti na konci roku 2006 a zahájení činnosti její kanceláře v létě 2007 navázalo na několikaletou přípravnou fázi projektu Collegia Bohemica, na které se za výrazné podpory města Ústí nad Labem (primátoři P. Gandalovič a J. Kubata) podílelo Muzeum města, Univerzita J. E. Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Collegium Bohemicum vzniklo s cílem stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu, zaměřenou na kulturní dědictví spoluvytvářené v českých zemích německy mluvícím obyvatelstvem. V budoucnu má obsáhnout muzeum, archiv, knihovnu, vědecká a vzdělávací pracoviště a má být místem poznávání, setkávání a dialogu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z ČR, Německa, Rakouska a dalších zemí.

Cíle

Všeobecně se dnes ví o konfliktech, rozporech a násilí, které provázely styky Čechů a Němců, a jejich dozvuky částečně působí dále i do přítomnosti. Mnohem méně se hovoří o tom, co tyto dvě skupiny na našem území spojovalo a co společné sdílely. Česko-německé styky mají složité a mnohoznačné dějiny. Collegium Bohemicum má za úkol je ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky v České republice a zahraničí důkladně prostudovat a zprostředkovat veřejnosti výsledky tohoto bádání různými způsoby: výstavami, přednáškami, konferencemi, knihovnou a doprovodnými programy.