Česky Deutsch

Volker Mohn MA

(stipendium leden – červen 2009)

Vystudoval moderní dějiny a dějiny východní Evropy na univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Mezi lety 2003 a 2005 působil na katedře kultury a dějin Němců ve východní Evropě u Prof. Brandese. V rámci projektu DAAD byl dva semestry na Univerzitě Karlově v Praze, kde vedl semináře o dějinách německého hraného filmu. V r. 2005 absolvoval praktikum na turecké Çukurova University, Adana.
Tématem jeho disertační práce je nacistická „kulturní politika“ v Čechách a na Moravě a čeští intelektuálové v době protektorátu. Ve své práci chce postihnout všechny oblasti kulturního života v protektorátu, které důsledně ovládala nacistická propaganda, zvláštní důraz klade na tehdejší výstavy jako prostředek nacionálně socialistické propagandy. Jeho práce se pohybuje mezi klasickým historickým bádáním a hlubší analýzou možností nacistické kulturní politiky v protektorátu. Při své práci vychází nejen z českých a německých archivů, ale i z dobové literatury, filmu a fotografie. Dizertaci úspěšně dokončil v roce 2012.

Volker.Mohn@uni-duesseldorf.de