Česky Deutsch

Tragická místa paměti jednoho regionu

Ve čtvrtek 27. ledna 2011 v 17 hodin proběhne v postoloprtském kině (Mírové náměstí 3,
Postoloprty) křest knihy a diskuze studentů, kteří pracovali na projektu Tragická místa
paměti. Za účasti Karla Schwarzenberga se tím uzavře projekt, kterého se v minulém roce a
půl účastnilo více než 80 studentů čtyř gymnázií Ústeckého kraje. Mladí lidé zkoumali
konkrétní tragédie, ke kterým došlo v jejich městech v letech 1938–1945. Zabývali se
vyhnáním Čechů z obsazených Sudet, oběťmi nacistického teroru, ale i oběťmi nuceného
vysídlování Němců po válce. Nositelem projektu Tragická místa paměti jednoho regionu je
Collegium Bohemicum, o.p.s., realizuje ho sdružení Antikomplex.
Bližší podrobnosti o knize Tragická místa paměti naleznete zde.

Do vzdělávacího projektu Tragická místa paměti jednoho regionu se zapojila čtyři gymnázia z Ústí nad Labem, Chomutově, Lounech a Kadani. Osmdesát studentů a studentek mapovalo cestu soužití českého, německého a židovského obyvatelstva ve svých městech počínaje dramatickými třicátými lety přes druhou světovou válku až k poválečným měsícům roku 1945, kdy mnohonárodnostní soužití v severních Čechách definitivně skončilo.

Projekt začal v únoru 2009 dvoudenním seminářem pro studenty všech škol v Ústí nad Labem. Renomovaní historici je pomohli uvést do historického tématu a metod, které budou využívat. Do června studenti prováděli rešerše, navštěvovali pamětníky a pracovali s odbornými prameny a s literaturou.

V červnu šli studenti gymnázií Chomutov a Kadaň konalz Jirkova do Nové Vsi v Krušných horách na hranicích s Německem. Pochod z velké části sledoval trasu, již muselo v květnu 1945 absolvovat několik tisíc chomutovských mužů německé národnosti a jehož cílem byl pomník několika desítkám jeho obětí. V září se konal společný dvoudenní workshop studentů na Božím Daru. Ten mj. prohloubil jejich znalosti německých dějin českých zemí, které mohli zažít atraktivním způsobem přímo v několika zaniklých německých obcích.

V průběhu podzimu studenti pokračovali ve sběru materiálů – zejména natáčení pamětníků.
Také se setkali s německy mluvícími pamětníky přímo v dotčených lokalitách (Žatec, Postoloprty, Kadaň) nebo v Německu. Na všech školách proběhly prezentace na zkoušku, během
nichž studenti prováděli své kolegy.

Výstupem projektu je osobní pohled mladých lidí na téma, událost či situaci spojených se „zastavením“ – konkrétním „tragickým místem“ – a dále autentické prameny spojené s daným zastavením/místem. Těch by mělo být v každém městě deset až patnáct.

Projekt Tragická místa paměti jednoho regionu v květnu 2010 zakončila studentská
výstava v kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem. V téměř zaplněném kostele zněly příběhy z války a poválečné doby tak, jak studentům přišly zajímavé a jak se jimi nechali inspirovat. Zažili jsme i několik velmi silných momentů, například když někdo vyprávěl příběh ze své vlastní rodiny. Práci studentů ocenili také primátor Ústí nad Labem Jan Kubata, zástupci ministerstva zahraničních věcí, německého velvyslanectví a Česko-německého fondu budoucnosti.

Úspěch zaznamenali gymnazisté z Loun, kteří s prací o poválečném masakru na Němcích v Postoloprtech obsadili 3. místo v celostátní soutěži SOČ (Středoškolské odborné činnosti)

Projekt pokračuje i po oficiálním zakončení. Od podzimu 2010 bude Českem a Německem putovat výstava, dokončuje se publikace. Celý následující školní rok budeme organizovat prezentace na školách v Ústeckém kraji i celé České republice. Smyslem je nechat studenty obhájit jejich pohled na moderní dějiny před jejich vrstevníky.

Společná fotografie z Přednášky 3. 2. 2009

Nositel projektu:

Collegium Bohemicum o.p.s.

Organizátor projektu:

Antikomplex, o.s.

Odborná asistence:

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem


Financováno:

Česko-německým fondem budoucnosti

Webová stránka projektu

www.mistapameti.cz