Česky Deutsch

Nové logo Collegia Bohemica a výstavy Naši Němci

Nová značka společnosti Collegium Bohemicum a soubor značek pro výstavu Naši Němci jsou provázány a úzce navazují na celkový koncept architektonicko-výtvarného řešení stálé výstavy Naši Němci. Základ značek tvoří modrá rukopisná linka, která je doplněna textem, vysázeným jednoduchým bezpatkovým písmem Brown v černé barvě.

Autory značek jsou Ondřej Šorm (Amazing Company) a Zuzana Brychtová Horecká (Studio Kultivar). Základem značky Collegia Bohemica byla otázka: „Kde začíná a kde končí naše hranice?“ Vyjadřuje hledání a posouvání hranic, zaoblování hran. Vychází z přesvědčení, že to, co nás dělí, nás zároveň spojuje. Jsou v ní přítomny osobní příběhy, osobní linie.
Při tvorbě souboru značek výstavy Naši Němci autoři požádali několik lidí, aby fixem napsali název výstavy v jazykových variantách pro češtinu, němčinu a angličtinu. Z rukopisů vybrali tři, které zdigitalizovali a upravili. Získali tak soubor devíti značek (tři pro každý jazyk), které lze na tiskových i elektronických aplikacích libovolně střídat. Všechny značky jsou rovnocenné.

Jsme rádi, že Collegium Bohemicum i výstava Naši Němci dostávají originální logo, které vyjadřuje mimo jiné naše poslání, tedy překračování známých či neznámých hranic a v neposlední řadě také upozorňování na individualitu každého jednotlivého člověka.

Diskuse

Vložit nový příspěvek