Česky Deutsch

20. Dny české a německé kultury

Dny české a německé kultury (DČNK) iniciovala v roce 1999 Nadace Brücke/Most, která byla 19 let hlavním organizátorem festivalu. Ten se postupně stal největší přehlídkou české kultury v zahraničí. V roce 2006 byla v jeho rámci zahájena i prezentace německé kultury v severních Čechách. Jelikož Nadace Brücke/Most nemůže DČNK z finačních důvodů nadále organizovat, rozhodla se převzít od ledna 2018 pořadatelství a organizaci festivalu německá strana Euroregionu Elbe/Labe společně s Collegiem Bohemicem. Dalšími hlavními pořadateli jsou Zemské hlavní město Drážďany a Generální konzulát České republiky v Drážďanech. Ruku v ruce s dlouholetými partnery se má síť pořadatelů dále rozrůstat.

88 kulturních akcí během 20 dnů v Euroregionu Elbe/Labe
Od 23. října do 11. listopadu 2018 jste srdečně zváni na 20. Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe na obou stranách hranice. Pro tento jubilejní ročník je připraveno během dvaceti dnů (bez prologu a epilogu) 63 kulturních akcí na německé a 25 na české straně. V letošním roce si dali pořadatelé za cíl uspořádat více akcí mimo města Drážďany a Ústí nad Labem.

Rozmanitost, setkávání a diskuze
Osvědčeným způsobem se zabýváme všemi aspekty pojmu kultura, a to různorodým programem v kategoriích vážná hudba, jazz/folk, rock/pop/alternative, film, divadlo/loutkové divadlo, literatura, umění a společnost. V rámci kulturní nabídky je kladen důraz na setkávání a diskuze, sociokulturní projekty, úzkou spolupráci a propojení aktérů v oblasti kultury a vzdělávání. Festivalový program je určen široké veřejnosti. Mezi účinkující se řadí jak renomovaní umělci, tak i mladí, doposud méně známí umělci nastupující generace. Festival zahájí na české straně slavnostní koncert Ivy Bittové a Hany Kotkové v úterý 23. října 2018 v Ústí nad Labem.

Záštita festivalu
Záštitu převzali ministerský předseda Svobodného státu Sasko pan Michael Kretschmer, velvyslanec České republiky v Německu J. E. Tomáš Jan Podivínský a ministr kultury České republiky Antonín Staněk. Jak uvedl v dopise adresovaném Collegiu Bohemicu, „Ministerstvo kultury považuje festival za jeden z hlavních nosných pilířů česko-německého přátelství v oblasti kultury a bude i v následujících letech usilovat o podporu jeho kontinuity“.

Více infomací: www.tdkt.info