Česky Deutsch

VERNISÁŽ VÝSTAVY SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI

Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu. Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice a tři laiky, z nichž se nikdo nedožil konce války. Zemřeli v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Výstava si klade za cíl připomenout jejich památku a zároveň památku všech ostatních sudetoněmeckých odpůrců nacistického režimu a rovněž má být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovanému historickému tématu. Německá verze výstavy byla poprvé prezentována v září 2016 ve Würzburgu u příležitosti blahořečení P. Engelmara Unzeitiga. V českém prostředí byla výstava poprvé uvedena v únoru 2017 v Emauzském klášteře v Praze. Od té doby putuje po celé České republice za podpory Nadace Hannse Seidela a Česko-německého fondu budoucnosti. Výstava je zacílena na širokou veřejnost, zvláštní pozornost je věnována středoškolským studentům.

Vznik výstavy podpořily: Česká biskupská konference, Arcibiskupství pražské, Verband der Diözesen Deutschlands.
Výstava potrvá do 19. listopadu 2017.