Česky Deutsch

TransStar Europa

V lednu 2013 odstartoval pod názvem TransStar nový evropský projekt, který organizuje univerzita v německém Tübingenu a dalších devět evropských institucí. Projekt je plánován na 3 roky a klade si za cíl posílit postavení a vzájemné vnímání některých menších evropských jazyků a kultur střední, východní a jižní Evropy, především ve vztahu k němčině.

Studentům a začínajícím profesionálnům z Německa, Polska, České republiky, Chorvatska, Slovinska a Ukrajiny nabízí TransStar možnost dalšího vzdělávání v oblasti evropského kulturního managementu a literárního překladu, a zároveň i možnost navázat vlastní nadnárodní kontakty pro budoucí činnost. Stipendisté, jejichž účast na projektu je financována z evropských zdrojů, budou pod heslem „Různé kultury, společná minulost: na cestě do nové Evropy“ v seminářích a workshopech pracovat na překladech literárních textů. Díky rozdílným mateřským a pracovním jazykům mohou těžit ze své kulturní různorodosti a seznámit se s rozdílnými rámcovými podmínkami kulturního provozu v šesti účastnických zemích. Budou se snažit nacházet a vytvářet společná místa, kde se evropské kultury setkávají a překrývají.

Program TransStar vedle toho přinese i veřejná čtení a diskuze, které širokému publiku nabídnou pohledy do literatur účastnických zemí. Výsledky práce všech zúčastněných se navíc zúročí v odborných výzkumech v oblasti transkulturních studií a teorie překládání.

Hlavním řešitelem a koordinátorem projektu je Slovanský seminář univerzity v Tübingenu. Dalšími partnery jsou Karlova univerzita v Praze, univerzity v Lodžiu, v Záhřebu a Ljubljani, Ševčenkova univerzita v Kyjevě, Literaturbüro ve Freiburgu, Goethe-Institut v Kyjevě, Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem a Villa Decius v Krakově. Spolupráce univerzit a kulturních institucí slibuje rozvoj široké škály vědeckých, metodických a praktických kompetencí. Projekt TransStar vzešel z podobného staršího projektu „Textabdrücke-literarisches Übersetzen“ financovaného od roku 2009 německou Nadací Roberta Bosche.

Projekt podporuje program Evropské unie „Lifelong learning“ a partnerské organizace.


Stránky projektu

Newsletter_2/2013
Newsletter_03/2015
Newsletter_04/2015