Česky Deutsch

Základní informace o festivalu Dny české a německé kultury

Dny české a německé kultury patří mezi nejuznávanější a největší festivaly české kultury v zahraničí. Konají se každoročně na přelomu října a listopadu. Širokému spektru publika je nabízen bohatý a jedinečný program. Tento již pevně etablovaný festival skýtá v celém Euroregionu Labe/Elbe příležitost k česko-německým setkáním, která doprovází odpovídající kulturní program.

Organizátoři festivalu

Dny české a německé kultury se konají se od roku 1999 v Drážďanech, Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe (do roku 2006 pod názvem "Dny české kultury"). Tento přeshraniční festival iniciovala Nadace Brücke/Most spolu s Českým centrem Drážďany a Zemským hlavním městem Drážďany. V roce 2010 ukončilo České centrum Drážďany svou činnost a roli spolupořadatele následně převzal Generální konzulát České republiky v Drážďanech. V roce 2007 rozšířila řady spolupořadatelů společnost Collegium Bohemicum z Ústí nad Labem.

Cíle festivalu

Festival Dny české a německé kultury chce vysílat nové impulzy k rozvoji interkulturní spolupráce v příhraničním regionu. Cílem tak je trvalé sdružování lidí na obou stranách hranice, a to prostřednictvím rozmanité nabídky akcí. Festival tak chce propagovat a popularizovat kulturu obou zemí před návštěvníky jednotlivých festivalových akcí, různými organizacemi a kulturními činiteli. Oboustranný zájem o kulturní bohatství sousední země je podporován kulturním programem, který je zaměřen na všechny věkové a zájmové kategorie.

Ohlasy

Každoročně je zaznamenán vzrůstající zájem publika na obou stranách hranice. Svou aktivitou a rozmanitým programem si Dny české a německé kultury získaly pevné místo v kulturním životě Drážďan a okolí. Atraktivní jsou i pro českou stranu Euregionu Elbe/Labe a každým rokem si upevňují místo v kulturních kalendářích regionu. Tuto skutečnost mimo jiné jasně dokládá vysoký počet návštěvníků na obou stranách hranice, který činí přibližně 10 000 návštěvníků ročně. Tento počet neustále roste a stoupá tak oboustranný zájem o kulturu sousední země, který je hlavním cílem tohoto festivalu. Jedná se o jeden z nejuznávanějších a nejrozsáhlejších festivalů české kultury v zahraničí, který od svého vzniku v roce 1999 přispívá významnou měrou k prohlubování vztahů mezi severními Čechami a Saskem a mezi Českou republikou a Německem.

Tematický koncept festivalu

Na základě vlastních zkušeností z posledních let sázejí Dny české a německé kultury na smíšenou nabídku známých a méně známých umělců, vědomě také se zvýšeným sociokulturním zaměřením. Součástí rozmanitého a bohatého programu jsou akce z divadelního, filmového, literárního i hudebního žánru, sympozia a workshopy, stejně jako výstavy a přednášky týkající se česko-německých vztahů.