Česky Deutsch

Aktuální stav projektu „Malé památky“ č. 100011485 k 20. prosinci 2010

Během druhé poloviny roku 2010 zesílila intenzita sběru dat v terénu, kdy pracovníci projektu využili příznivého počasí a dokumentovali až do konce listopadu. Zde přinášíme několik částečných výsledků práce odborných pracovníků projektu.

Sokl kříže v západní části obce poblíž čp. 317 (Krásný Les)

Kříž zv. Walterskreuz. Socha sv. Kříže se Spasitelem na podstavci, vše z pískovce a obklopeno laťovým plotem. Nápis(Ježíšova slova na kříži z Lukášova Evangelia): „Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist. Luc:23 Kap.. Gewidmet von Joseph Walter aus Schönwald den 3. Juny 1823.“ Na pozemku hospodářství Franze Settmachera, z č. 150 v K. Lese, zřídil v roce 1823 Joseph Walter, šenkýř z K.Lesa, na památku své dcery Klary, která byla na tomto místě zavražděna.

Literatura: CHADIMOVÁ Jana, Krásný Les u Ústí nad Labem, stručný nástin jeho historie a památky, in: Almanach 2008, Česká Lípa 2009, s. 58.

Prameny: Archiv biskupské konzistoře, Litoměřice, Fara K. Les, Soupis kaplí a křížů, 1835,1837.
AM Ústí n. L., Archiv Fary K. Les, inv. č. 17, Soupis kaplí a křížů, 1837-1943.

Kříž v centru obce u hostince (Krásný Les)

Na zachovaném pískovcovém soklu z roku 1700 stála původně socha sv. Jana Nepomuckého, 1 a půl lokte vysoká v kněžském rouchu a s křížem. Sochu zřídil Christian Nitsche roku 1700 a stála na pozemku Wilhelma Klause, panského bednářského mistra z č. 234 v K. Lese. Nápis: „CHRISTIANUS NITSXE 1700.“ Ještě před rokem 1874 došlo k neopravitelnému poškození sv. Jana Nepomuckého. Ten byl proto na původním soklu nahrazen sochou sv. Apoštola a Evangelisty Matouše, s Evangeliem v ruce, vysokou 1 a půl lokte, rovněž z pískovce. K zániku sochy světce muselo dojít po roce 1945. Dnes je na původní sokl z roku 1700 osazen novodobý železný kříž s páskou INRI.

Literatura: CHADIMOVÁ Jana, Krásný Les u Ústí nad Labem, stručný nástin jeho historie a památky, in: Almanach 2008, Česká Lípa 2009, s. 55.

Prameny: Archiv biskupské konzistoře, Litoměřice, Fara K. Les, Soupis kaplí a křížů, 1835,1837.
AM Ústí n. L., Archiv Fary K. Les, inv. č. 17, Soupis kaplí a křížů, 1837-1943.