Česky Deutsch

Dějiny spojují

V projektu „Dějiny spojují“ mají čeští a němečtí žáci základních a středních škol příležitost hovořit s pamětníky nacismu a stalinismu z obou stran hranic. Osobní setkání žáků a studentů s oběťmi totalitních režimů jsou intenzivní, atraktivní a především účinnou pedagogickou metodou.

Tříletý projekt, jenž začíná od února 2010, obsáhne nejméně 130 setkání. Žáci a studenti se seznámí s lidmi, Čechy i Němci, kteří přežili holocaust a teror padesátých let.

http://www.dialog-pametniku.cz/

Školy si budou moci vybrat ze čtyř témat: „Oběti nacionálního socialismu/nucené/otrocké práce/holocaust + němečtí antifašisté“, „Oběti komunistických represí“ a „Pamětníci roků 1968 a 1989“. Čtvrtým nabízeným tématem jsou „Sudetští Němci“, pokud bude z obou stran zájem o dialog.

Na začátku maximálně dvouhodinových besed se studenti seznámí s pamětníkem a s atmosférou doby. Poté dostanou prostor pro otázky. Cílem je probudit aktivní zájem u studentů. Pamětníkům se dostane uznání, porozumění a respektu.

Cílem vzdělávacího projektu „Dějiny spojují“ je podpořit toleranci a demokratické postoje mladých lidí. Česko-německý přesah navíc posílí vzájemné porozumění. Do projektu je v tuto chvíli zapojeno zhruba patnáct pamětníků, kteří již mají z podobných besed zkušenosti.

Projektoví partneři zajistí školám kromě pamětníků i pedagogický a didaktický doprovod. Také pomohou při přípravě regionálních projektů „Hledání ztracených stop“. Během nich se žáci interaktivní formou seznamují s minulostí svého bydliště. Tato zážitková metoda v politicko-historickém vzdělávání vede k trvalým učebním úspěchům.

Součástí projektu „Dějiny spojují“ jsou také tři semináře dalšího vzdělávání pro učitele a tři semináře zaměřené na žáky/studenty. Ty proběhnou v drážďanském Centru setkávání při Nadaci Brücke/Most.

Projekt „Dějiny spojují“ je je financován z 90 procent z evropského programu Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Saskem, Česko-německým fondem budoucnosti, Bundesstiftung Errinerung, Verantwortung und Zukunft a s podílem organizátorů Nadací Brücke/Most a Collegiem Bohemicem, o.p.s.

Projekt je pro školy zdarma organizován ústeckou obecně prospěšnou společností Collegium Bohemicum a drážďanskou Nadací Brücke/Most. Projektový partner Collegia Bohemica – Nadace Brücke/Most organizuje a pedagogicky zajišťuje setkávání s pamětníky již šest let. Za tu dobu jich v České republice a v Německu proběhlo přes 350 s 11 tisíci žáky. Koordinoval a přímo na školách je vedl historik a specialista na pravicový extremismus a orální historii Werner Imhof.

Pro další informace se prosím obracejte na:

Thomas Oellermann, český koordinátor projektu Dějiny spojují, oellermann@collegiumbohemicum.cz.

Projekt byl dokončen v prosinci 2012.

16.-18. září 2010 „ Pamětníci a Hledání zapomenutých stop ve výuce

(školení učitelů)