Česky Deutsch

Slavnostní zahájení činnosti Collegia Bohemica v nově zrekonstruované budově Musea Ústí nad Labem

Dne 29. června 2011 zahájí Collegium Bohemicum svou činnost v budově nově zrekonstruované budovy Musea v Ústí nad Labem. Účast na této nejen pro Collegium Bohemicum, ale i pro město a celý ústecký kraj mimořádné události přislíbil mimo jiné ministr kultury České republiky MUDr. Jiří Besser a představitelé sousedního Saska. V rámci slavnostního dne proběhne nejprve v dopoledních hodinách odborná konference „Objevování německé architektury v českých zemích“, po ní představíme koncepci naší trvalé expozice a zahájíme výstavu architektonických návrhů soutěže vypsané na architektonicko-výtvarné řešení. Autorům vybraných návrhů udělíme ceny. Celý den zakončí večerní kulturní program.

Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum svou činnosti už pět let napomáhá dobrým česko-německým vztahům na poli vědy, vzdělávání a kultury. Od letošního léta sídlíme v nově zrenovované budově Musea, kde v příštím roce otevřeme stálou expozici věnovanou dějinám německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích. Tuto v rámci České republiky jedinečnu výstavu připravujeme intenzivně již druhým rokem a na přípravě se podílí řada odborníků jak z České republiky, tak i z německy mluvících zemí. Takovou mezinárodní spolupráci pokládáme za nezbytný předpoklad samotné výstavy, jejímž záměrem je ukázat tisícileté pokojné soužití Čechů a Němců na našem území, jež v dosud mnohdy bohužel ještě stále zůstává v neblahém stínu tragických událostí první poloviny 20. století.