Česky Deutsch

Duo "Malíři"

Poslední egerlandský autor píšící v nářečí a Duo „Malíři“

Richard Šulko (Måla Richard), nar. 1960, je poslední autor žijící v České republice, který své příběhy, básně a fejetony píše vedle německého jazyka i v egerlandském nářečí. Při jeho čteních ho doprovází syn Vojtěch hrou na citeru, otec u toho i zpívá.

Společně tvoří „Duo Malíři“: otec Richard Šulko (*1960) – zpěv v němčině a egerlandském nářečí a syn Vojtěch Šulko (*1992) – hra na citeru. Šulkovi jsou zástupci tzv. "českých Němců", kteří i po roce 1945 zůstali ve své vlasti. Jméno „Målas-Malíři“ pochází z přízviska rodiny z obce Plachtín na severním Plzeňsku. Zpěv nejen v „egerlandském nářečí“ je doprovázen hrou na citeru. Repertoár tvoří především „egerlandské“ lidové písně doplněné o lidové písně ze sbírky vrchního učitele Wilhelma Langa z Číhané ze začátku 20. století. Počátky společného vystupování se datují asi rokem 2010.

V 90minutovém komponovaném pořadu se předčítají příběhy, básně a fejetony v němčině a v egerlandském nářečí. Smysl textů je překládán do češtiny a celým programem je rovněž provázeno dvojjazyčně. Jednotlivé textové bloky jsou doplněny zpěvem a hrou na citeru.