Česky Deutsch

Bubenický Workshop

V rámci festivalu 19. Dny české a německé kultury proběhne první Bubenický workshop pro česko- německou mládež.

COLLEGIUM na FB & YouTube
DČNK/TDKT: www & facebook

Bicí nástroje, byť v různých podobách od pravěkých provedení až po současnost, patří k nejvyhledávanějším nástrojům vůbec. Důvod je naprosto jednoduchý. Každý člověk, ať už s hudebním či nehudebním talentem, vnímá skladbu primárně z rytmického pohledu.

Bubenický workshop je určen pro různě talentovanou, různě mluvící a věkově rozdílnou mládež. Ve spolupráci s ZŠ Střibrnická a Oberschule "Am Flughafen" v Chemnitz. Výuka bude probíhat v českém a německém jazyce.

Akci pořádá Collegium Bohemicum za finanční podpory GOETHE INSTITUTU V ČR a Ministerstva kultury ČR