Česky Deutsch

Zrcadlení Německa

V rámci festivalu 19. Dny české a německé kultury připravil německý fotograf Frank Gerald Hegewald a česká umělkyně Šárka Prušáková výstavu netradičních fotografii.


COLLEGIUM na FB & YouTube
DČNK/TDKT: www & facebook

Místo: Muzeum města Ústí n. L.
Datum: 18. října 2017 - 30.listopadu 2017
● Vernisáž 18.října od 17 hod.


Zrcadlení Německa

Zrcadlo ve tvaru Německa otevírá dvěře do uzavřeného prostoru. Autoři projektu, německý fotograf Frank Gerald Hegewald a v Německu dlouhodobě žijící česká umělkyně Šárka Prušáková, vytvořili soubor fotografii s příběhem, které netradičním způsobem zpracovávají mnohdy nedotknutelná témata. Zrcadlo se stává pilířem mezi minulostí a přítomností, a tím nastavuje další rozměr pohledu a cestu ke zdárné budoucnosti. Vystavené fotografie jsou doplněny o dvojjazyčné příběhy, které v nepřítomnosti autorů dokreslují význam projektu. Akci pořádá Collegium Bohemicum za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.