Česky Deutsch

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s byla založena na konci roku 2006 po několikaleté přípravné fázi a za výrazné podpory statutárního města Ústí nad Labem (primátoři Petr Gandalovič a Jan Kubata). Na jejím vzniku se podílely Muzeum města Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Kancelář zahájila činnost v létě 2007. Na jaře 2008 přistoupilo z rozhodnutí vlády České republiky mezi zakladatele společnosti Ministerstvo kultury.

Collegium Bohemicum vzniklo s cílem stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu. Zaměřuje se na kulturní dědictví, které v českých zemích spoluvytvářeli německy mluvící obyvatelé. V budoucnu má obsáhnout muzeum, archiv, knihovnu, vědecká a vzdělávací pracoviště a má být místem poznávání, setkávání a dialogu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z České republiky, Německa, Rakouska a dalších zemí.

Prvořadým úkolem Collegia Bohemica je příprava první stálé expozice dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí.

Collegium Bohemicum také organizuje vlastní i mezinárodní kulturní akce (jako jsou Dny české a německé kultury, největší pravidelná přehlídka české kultury v zahraničí), podporuje vědeckou historickou práci (tématika soužití Čechů a Němců na českém území), vypisuje stipendia, vydává publikace a organizuje doprovodný vzdělávací program a výstavy. Organizuje také vzdělávací projekty pro základní a střední školy. Od roku 2010 se ujalo pořádání konferencí Česko-německého diskusního fóra a organizuje i další konference česko-německého charakteru.

Zámek. Filmová adaptace Michaela Hanekeho

9. 6. 2014 uvádí Městská knihovna na Mariánském náměstí v Praze film Zámek v režii Michaela Hanekeho. Stejně jako v románu Franze Kafky se zeměměřič K. snaží proniknout do zámku, kde má získat odpovědi, jeho situace se však komplikuje.
Bližší informace

Max Brod. "Vynález" Pražského kruhu

26. - 29. 5. 2014 proběhne v budově Goethe Institutu mezinárodní konference, která se zaměří hlavně na působení Maxe Broda v tomto literárním uskupení. Kromě toho dojde také na kritické přezkoumání konceptu Pražského kruhu.
Bližší informace

Kafka 2014. Proces - originál a proměna 24. 5. - 30. 6.

V pražské Staroměstské radnici pořádá Goethe Institut výstavu na téma Kafkova románu Der Prozess. 28 osobností si vybralo jednotlivé strany díla a komentovali je (m. j. David Zane Mairowitz, Magdalena Platzová). Paralelně probíhá v galerii Staroměstské radnice výstava K: KafKa v KomiKsu.
Bližší informace

Romy Schneider: Životní pouť 2. 4. - 28. 5. 2014

V Krajské knihovně v Liberci bude až do konce května přístupná výstava mapující život slavné rakouské herečky Romy Schneider. Hvězdu filmového plátna z ní udělala trilogie režiséra Ernsta Marischky o princezně Sissi. Její úspešnou kariéru vyvažují její soukromé tragédie, které přispěly k její předčasné smrti ve věku pouhých 43 let.

Bližší informace

Dobří emigranti se vracejí - Michael Stavarič a Stanislav Struhar 20. 5. 2014

V Krajské knihovně ve Zlíně proběhne setkání spisovatelů Michaela Stavariče a Stanislava Struhara. Ačkoli spolu autoři nikdy nevystupovali, mají společnou životní i uměleckou dráhu - narodili se na Moravě, z Československa emigrovali do Rakouska, začali psát německy a prosadili se na německojazyčném literárním poli.

Bližší informace

Být Židem. Cesta po Evropě 2. 4. - 23. 5. 2014

Sérii potrétů Petera Rigauda si můžete prohlédnout v Rakouském kulturním fóru v Praze. Fotografie byly vytvořeny pro Židovské muzeum ve Vídni a jejich hlavním tématem je otázka, co to znamená "Být Židem". Výstava je prezentována i v dalších evropských městech a je doplněna o snímky a rozhovory z lokální židovské komunity.

Bližší informace

Identita pod lupou 16. - 18. května 2014

Jsi připraven/a podívat se za oponu svého kulturního obzoru a odhalit, kde leží tvé osobní hranice? Pak se zúčastni druhého ahoj.info semináře a objev společně s ostatními úplně nový interkulturní svět. Jsem Čech nebo Němec jenom proto, že mluvím česky nebo německy? Jak se liší pohled můj a ostatních na mou identitu? Pokud máte zájem, přihlašte se do 4. května 2014.

Bližší informace

8. česko-německé setkání mládeže 25. - 27. dubna 2014

Koordinační centrum česko-německé mládeže Tandem zve zájemce ve věku 16 - 24 let se zájmem o historii na Česko - německé setkání mládeže, které se koná v Památnku Terezín. Téma perzekuovaných lidí nacistickým režimem bude přiblíženo interaktivím způsobem - účastníci se mimo jiné budou podílet na workshopech a setkají se s pamětníky.

Bližší informace

Jak se bydlelo na saských a českých zámcích

Zveme Vás 12. dubna 2014 v 11:00 hodin na otevření výstavy na zámku Weesenstein, která se koná v rámci projektu EU "IN SITU!". Po přivítání bude následovat otevření výstavy, přednáška Ing. Ivety Krupičkové o zámku v Děčíně a na závěr zazpívá skupina "Ypsilon". Přihlášky zasílejte do 10. dubna 2014 na e-mail weesenstein@schloesserland-sachsen.de nebo volejte na číslo +49 (0)35027 626-0. Už v 19. století se zámek Weesenstein stal turistickým cílem, proto si nenechte tuto příležitost ujít!

Bližší informace