Česky Deutsch

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s byla založena na konci roku 2006 po několikaleté přípravné fázi a za výrazné podpory statutárního města Ústí nad Labem (primátoři Petr Gandalovič a Jan Kubata). Na jejím vzniku se podílely Muzeum města Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Kancelář zahájila činnost v létě 2007. Na jaře 2008 přistoupilo z rozhodnutí vlády České republiky mezi zakladatele společnosti Ministerstvo kultury.

Collegium Bohemicum vzniklo s cílem stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu. Zaměřuje se na kulturní dědictví, které v českých zemích spoluvytvářeli německy mluvící obyvatelé. V budoucnu má obsáhnout muzeum, archiv, knihovnu, vědecká a vzdělávací pracoviště a má být místem poznávání, setkávání a dialogu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z České republiky, Německa, Rakouska a dalších zemí.

Prvořadým úkolem Collegia Bohemica je příprava první stálé expozice dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí.

Collegium Bohemicum také organizuje vlastní i mezinárodní kulturní akce (jako jsou Dny české a německé kultury, největší pravidelná přehlídka české kultury v zahraničí), podporuje vědeckou historickou práci (tématika soužití Čechů a Němců na českém území), vypisuje stipendia, vydává publikace a organizuje doprovodný vzdělávací program a výstavy. Organizuje také vzdělávací projekty pro základní a střední školy. Od roku 2010 se ujalo pořádání konferencí Česko-německého diskusního fóra a organizuje i další konference česko-německého charakteru.

Identita pod lupou 16. - 18. května 2014

Jsi připraven/a podívat se za oponu svého kulturního obzoru a odhalit, kde leží tvé osobní hranice? Pak se zúčastni druhého ahoj.info semináře a objev společně s ostatními úplně nový interkulturní svět. Jsem Čech nebo Němec jenom proto, že mluvím česky nebo německy? Jak se liší pohled můj a ostatních na mou identitu? Pokud máte zájem, přihlašte se do 4. května 2014.

Bližší informace

8. česko-německé setkání mládeže 25. - 27. dubna 2014

Koordinační centrum česko-německé mládeže Tandem zve zájemce ve věku 16 - 24 let se zájmem o historii na Česko - německé setkání mládeže, které se koná v Památnku Terezín. Téma perzekuovaných lidí nacistickým režimem bude přiblíženo interaktivím způsobem - účastníci se mimo jiné budou podílet na workshopech a setkají se s pamětníky.

Bližší informace

Jak se bydlelo na saských a českých zámcích

Zveme Vás 12. dubna 2014 v 11:00 hodin na otevření výstavy na zámku Weesenstein, která se koná v rámci projektu EU "IN SITU!". Po přivítání bude následovat otevření výstavy, přednáška Ing. Ivety Krupičkové o zámku v Děčíně a na závěr zazpívá skupina "Ypsilon". Přihlášky zasílejte do 10. dubna 2014 na e-mail weesenstein@schloesserland-sachsen.de nebo volejte na číslo +49 (0)35027 626-0. Už v 19. století se zámek Weesenstein stal turistickým cílem, proto si nenechte tuto příležitost ujít!

Bližší informace

Seminář na Šumavě - 24.-25.05.2014 Kašperské Hory

Letošní seminář se zabývá m.j. určitými legendami a mýty, které dodnes existují jak na české, tak na (sudeto)německé straně o sporných událostech, období a osobnostech v oblasti společných dějin. K tomu patří např. založení a jazyková a školní politika za první republiky, pomnichovské následky pro české a židovské obyvatelstvo žijíčí v Sudetech a historické posuzování osobností jako např. T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Často dochází při těchto tématech na základě cílevědomě vybraných a zvlášt‘ plakativních citátů a statistik k rychlému a pohodlnému úsudku.

Bližší informace

Usnesení vědecké rady z prosince 2013

Prohlášení

Vědecká rada Collegia Bohemica, kterou tvoří odborníci různých akademických oborů z České republiky, Německa a Rakouska, vzala s radostí a spokojeností na vědomí, že příprava trvalé expozice o dějinách a kultuře německy mluvících obyvatel českých zemí zaznamenala již tak výrazný pokrok. Výstavní exponáty jsou již všechny zajištěny, příp. zabezpečeny jako zápůjčky, a k dispozici jsou také modely a návrhy realizace výstavní prezentace. Díky velkému organizačnímu výkonu týmu Collegia Bohemica by mnohými již netrpělivě očekávaná muzejní expozice mohla být v dohledné době postavena a zpřístupněna veřejnosti.

1.500 metrů čtverečních a 800 let života.

Text: Blanka Mouralová, Jan Šícha

Muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí je hotové na úrovni projektové dokumentace, sbírky a trojrozměrných modelů. Nastala vhodná chvíle na muzejní prohlídku – procházku vnitřním prostorem, který modely vytvořily.
Trasa dálnice z Prahy do Berlína vede kolem města Ústí nad Labem. Průmyslové město má 100.000 obyvatel. Před II. světovou válkou jeho obyvatelé z naprosté většiny mluvili německy. Ve městě Ústí nad Labem, německy Aussig, vzniká centrální muzeum věnované německy mluvícím obyvatelům českých zemí. Muzeum chce být mimo jiné důvodem, proč z dálnice na trase Praha Berlín odbočit.

Před II. světovou válkou se k německé národnosti v Československu přihlásilo 3.100.000 obyvatel. Většina žila na území dnešní České republiky. V roce 2001 se k německé národnosti v České republice hlásilo 39.000 občanek a občanů. Nucené vysídlení Němců skončilo v roce 1947, v sedmdesátých letech 20. století se dobrovolně do Spolkové republiky Německo na základě dohody mezi oběma státy vystěhovalo dalších několik tisíc těch, kdo směli zůstat. Muzeum se tedy věnuje téměř nepřítomné menšině, která ale byla v relativně nedávné minulosti tak silná, že se o ní dá mluvit jako o části obyvatelstva českých zemí, která spoluvytvořila jejich kulturní dědictví.