Česky Deutsch

Prohlášení účastníků česko-německého sympózia "Dialog uprostřed Evropy", Brno 13. dubna 2014

Vyjádření podpory realizace návrhu trvalé expozice "Dějin německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích" ve stávající podobě (modely v měřítku 1:100 jsou k vidění v budově ústeckého musea).

Výstava 150 a 135 let sociální demokracie v Německu a v českých zemích

Fotografie z vernisáže výstavy dne 3. června 2014. Zleva primátor Statutárního města Ústí nad Labem Vít Mandík, poslankyně PČR Zuzana Kailová, ředitelka Collegia Bohemica Blanka Mouralová a Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie.

Návštěva spolkového prezidenta Joachima Gaucka v Praze


....
Ředitelka Collegia Bohemica, o.p.s. B. Mouralová (uprostřed) při rozhovoru s prezidentem SRN Joachimem Gauckem na téma zpracování německých dějin, při příležitosti státní návštěvy dne 7.5. 2014

Usnesení vědecké rady z prosince 2013

Prohlášení

Vědecká rada Collegia Bohemica, kterou tvoří odborníci různých akademických oborů z České republiky, Německa a Rakouska, vzala s radostí a spokojeností na vědomí, že příprava trvalé expozice o dějinách a kultuře německy mluvících obyvatel českých zemí zaznamenala již tak výrazný pokrok. Výstavní exponáty jsou již všechny zajištěny, příp. zabezpečeny jako zápůjčky, a k dispozici jsou také modely a návrhy realizace výstavní prezentace. Díky velkému organizačnímu výkonu týmu Collegia Bohemica by mnohými již netrpělivě očekávaná muzejní expozice mohla být v dohledné době postavena a zpřístupněna veřejnosti.

1.500 metrů čtverečních a 800 let života.

Text: Blanka Mouralová, Jan Šícha

Muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí je hotové na úrovni projektové dokumentace, sbírky a trojrozměrných modelů. Nastala vhodná chvíle na muzejní prohlídku – procházku vnitřním prostorem, který modely vytvořily.
Trasa dálnice z Prahy do Berlína vede kolem města Ústí nad Labem. Průmyslové město má 100.000 obyvatel. Před II. světovou válkou jeho obyvatelé z naprosté většiny mluvili německy. Ve městě Ústí nad Labem, německy Aussig, vzniká centrální muzeum věnované německy mluvícím obyvatelům českých zemí. Muzeum chce být mimo jiné důvodem, proč z dálnice na trase Praha Berlín odbočit.

Před II. světovou válkou se k německé národnosti v Československu přihlásilo 3.100.000 obyvatel. Většina žila na území dnešní České republiky. V roce 2001 se k německé národnosti v České republice hlásilo 39.000 občanek a občanů. Nucené vysídlení Němců skončilo v roce 1947, v sedmdesátých letech 20. století se dobrovolně do Spolkové republiky Německo na základě dohody mezi oběma státy vystěhovalo dalších několik tisíc těch, kdo směli zůstat. Muzeum se tedy věnuje téměř nepřítomné menšině, která ale byla v relativně nedávné minulosti tak silná, že se o ní dá mluvit jako o části obyvatelstva českých zemí, která spoluvytvořila jejich kulturní dědictví.